Tin Box

Tin Box

Tin Box là tập hợp các booster pack được đóng gói trong một hộp thiếc đặc biệt. Hộp thiếc này thiết kế in ấn, dập chìm nổi rất đẹp, phù hợp để lưu trữ thẻ bài. Trong các Tin Box thường có thẻ bài đặc biệt kèm thêm theo chủ đề của mỗi bộ.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PT32 - Pokémon TCG: Shining Legends Collector Chest (Pokémon TCG)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Pokemon TCG: Shining Legends Collector Chest (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm đặc biệt dành cho fan của Pokemon với nhiều vật dụng đẹp Bộ sản phẩm bao gồm: - Hộp kim loại c&oa..

980,000đ

PT31 - Ho-Oh-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Ho-Oh-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Ho-Oh-GX hologram đặc biệt, cực mạnh, 4 Pokémon Trading ..

650,000đ

PT30 - Necrozma-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Necrozma-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Necrozma-GX hologram đặc biệt, cực mạnh, 4 Pokémon Tr..

650,000đ

PT26 - Pokemon TCG: Sun & Moon Collector Chest 2017 (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Pokemon TCG: Sun & Moon Collector Chest 2017 (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm đặc biệt dành cho fan của Pokemon với nhiều vật dụng đẹp Bộ sản phẩm bao gồm: - Hộp kim loại ..

1,270,000đ

PT25 - Lunala-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Lunala-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Solgaleo-GX hologram đặc biệt, cực mạnh, 4 Pokémon Tradi..

740,000đ

PT24 - Solgaleo-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Solgaleo-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Solgaleo-GX hologram đặc biệt, cực mạnh, 4 Pokémon Tra..

740,000đ

PT23 - Rayquaza-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Rayquaza-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Rayquaza-EX hologram đặc biệt, 4 Pokémon Trading Ca..

760,000đ

PT21 - Hoopa-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Hoopa-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Hoopa-EX hologram đặc biệt, 4 Pokémon Trading Card boo..

720,000đ

PT20 - Pokemon TCG Collector’s Chest 2016 (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Pokemon TCG Collector’s Chest 2016 (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm đặc biệt dành cho fan của Pokemon với nhiều vật dụng đẹp Bộ sản phẩm bao gồm: - Hộp kim loại có..

1,620,000đ

PT19 - Magearna Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Magearna Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Magearna-EX hologram đặc biệt, 4 Pokémon Trading Card booster pack..

720,000đ

PT18 - Volcanion Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Volcanion Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Volcanion-EX hologram đặc biệt, 4 Pokémon Trading Card booster pa..

770,000đ

PT15 - Zygarde-EX Shiny Kalos Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Zygarde-EX Shiny Kalos Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Zygarde-EX hologram đặc biệt và 4 Pokémon Trading Card booster pac..

720,000đ

PT12 - Machamp-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Machamp-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Machamp-EX hologram đặc biệt và 4 Pokémon Trading Card booster pack ..

610,000đ

PT11 - Shiny Gyarados-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Shiny Gyarados-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Shiny Gyarados-EX hologram đặc biệt và 4 Pokémon Trading Card..

720,000đ

PT10 - Mewtwo-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông tin sản phẩm Sản phẩm Mewtwo-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Mewtwo-EX hologram đặc biệt và 4 Pokémon Trading Card booster pack (4..

770,000đ

PT09 - Swampert-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game)

Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Swampert-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Swampert-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ bài ngẫu nhiên)..

740,000đ

PT08 - Blaziken-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Blaziken-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Blaziken-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ bà..

820,000đ

PT07 - Sceptile-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Sceptile-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Sceptile-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ bà..

750,000đ

PT05 - Delphox-EX Kalos Power Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Delphox-EX Kalos Power Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Delphox-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ bài..

920,000đ

PT03 - Venusaur-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Venusaur-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Venusaur-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ bà..

710,000đ

PT02 - Blastoise-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game)

     Thông Tin về sản phẩm Sản phẩm Blastoise-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game). Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế đẹp mắt, thẻ bài Blastoise-EX và 4 Pokémon Trading Card booster pack (40 thẻ b&agrav..

710,000đ